قزوین

در قزوین، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر قزوین، در استان قزوین، ایران

اطلاعات شهر قزوین

آب و هوای شهر قزوین

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۶۰ درصد، فشار: ۲۹۳۶۰.۰۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۰

ساعت: ۱۸:۰۳

دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)