قزوین

در قزوین، ایران
امروز: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر قزوین، در استان قزوین، ایران

اطلاعات شهر قزوین

آب و هوای شهر قزوین

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۲ درصد، فشار: ۲۹۳۶۰.۰۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۰

ساعت: ۲۰:۱۴

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)