قزوین

در قزوین، ایران
امروز: سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر قزوین، در استان قزوین، ایران

اطلاعات شهر قزوین

آب و هوای شهر قزوین

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۳۲ درصد، فشار: ۲۹۲۲۴.۵۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۷

ساعت: ۱۷:۲۸

دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما